Facebook

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA

Gimnastyka Artystyczna w formie rekreacji to oryginalna i rzadko spotykana forma sp├¬dzania czasu wolnego przez dziewcz├¬ta, które chc┬▒ poprawi├Ž swoj┬▒ sylwetk├¬, wyrobi├Ž w sobie nawyk ┬│adnego chodzenia, skorygowa├Ž i poprawi├Ž wady postawy. Dziewcz├¬ta ├Žwicz┬▒ce gimnastyk├¬ artystyczn┬▒ w wykonaniu sportowym poddawane s┬▒ odpowiedniej selekcji, a potem ich czas podporz┬▒dkowany jest tylko intensywnym i ┬┐mudnym treningom.

AIKIDO
Aikido jest sztuk┬▒ walki - jedn┬▒ z najpopularniejszych, a zarazem najtrudniejszych. Stworzone zosta┬│o przez mistrza Morihei Ueshiba na podstawie technik zaczerpni├¬tych z wielu starych japo├▒skich systemów walki. W efekcie na wysokim poziomie jest niezwykle skuteczn┬▒ metod┬▒ samoobrony przed ka┬┐dym rodzajem ataku.

Od innych sztuk walki odró┬┐nia si├¬ brakiem agresji. Perfekcja aikido polega na tym, aby podczas wykonywanych technik obezw┬│adni├Ž przeciwnika, jednocze┬Ânie nie robi┬▒c mu krzywdy.

Aikido ├Žwiczy si├¬ latami, nieustannie odkrywaj┬▒c nowe poziomy techniki, w┬│asnych mo┬┐liwo┬Âci i wiedzy. Jest to doskona┬│y sposób na utrzymanie bardzo dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Dzi├¬ki specyfice technik aikido mo┬┐na ├Žwiczy├Ž na wiele sposób - delikatnie b├¬d┬▒c dzieckiem, bardzo dynamicznie maj┬▒c 20 lat, jak i spokojnie maj┬▒c lat 60. Jest dobre zarówno dla kobiet, jak i dla m├¬┬┐czyzn.